Eignaval C hs.
Sjóðir Einkabankaþjónustu

Fjárfestingarstefna

Eignaval C hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta sem fjárfestir í skuldabréfum og skuldabréfasjóðum, í innlendri og erlendri mynt. Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta fyrir allt að 50% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum, innlendum og erlendum. Eignaval C hs. leitast við að ávaxta fjármuni hlutdeildarskírteinishafa á virkan hátt með því að nýta fjárfestingar í þeim skuldabréfum, skuldabréfasjóðum og hlutabréfum sem rekstraraðili telur bestu kostina á hverjum tíma. Áhersla er á að fjárfesta í sjóðum fremur en einstökum bréfum til að auka enn frekar áhættudreifingu. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta í sjóðum Stefnis hf. en þó að hámarki 50%. Sjóðurinn er markaðssettur fyrir viðskiptavini í Einkabankaþjónustu Arion banka.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval C hs.
Stefnir hf.
Borgartún 19
444 7000
www.stefnir.is

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:439px; width:582px"> <tbody> <tr> <td><strong>Innl&aacute;n</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja, innlend og erlend</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td><strong>Skuldabr&eacute;f</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>- Skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnar af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>10-80%</td> </tr> <tr> <td>- S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>- Innlend skr&aacute;&eth; skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar, &uacute;tgefnum af fyrirt&aelig;kjum, sveitarf&eacute;l&ouml;gum, fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum (s.s. s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f)</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta a&eth;allega &iacute; innlendum skr&aacute;&eth;um skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum, &uacute;tgefnum af fyrirt&aelig;kjum, sveitarf&eacute;l&ouml;gum, fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum (s.s. s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f) og &ouml;&eth;rum fyrirt&aelig;kjum</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td><strong>&Ouml;nnur skuldabr&eacute;f, v&iacute;xlar og l&aacute;nasamningar</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>-&nbsp;Bein fj&aacute;rfesting &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum, v&iacute;xlum og l&aacute;nasamningum</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>-&nbsp;S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem fj&aacute;rfesta &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum</td> <td>0-30%</td> </tr> <tr> <td>-&nbsp;S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum, v&iacute;xlum og skuldaskj&ouml;lum</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>-&nbsp;Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td><strong>Hlutabr&eacute;f&nbsp;</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>- S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- A&eth;rir sj&oacute;&eth;ir um sameiginlega fj&aacute;rfestingu, sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>-&nbsp;Bein fj&aacute;rfesting &iacute; hlutabr&eacute;fum skr&aacute;&eth;um &iacute; Kauph&ouml;ll &Iacute;slands og First North</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>-&nbsp;Bein fj&aacute;rfesting &iacute; erlendum skr&aacute;&eth;um hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>- &Oacute;skr&aacute;&eth; hlutabr&eacute;f</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>- &Iacute; &ouml;&eth;rum sj&oacute;&eth;um um sameiginlega fj&aacute;rfestingu en ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir og fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir &ndash; s&eacute;rh&aelig;f&eth;ar fj&aacute;rfestingar.</td> <td>0-10%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Þessi meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Ávöxtun er almennt sett fram sem nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.