Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval C

Fjárfestingarstefna

Eignaval C er fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í skuldabréfum og skuldabréfasjóðum, í innlendri og erlendri mynt. Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta fyrir allt að 50% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum, innlendum og erlendum. Eignaval C leitast við að ávaxta fjármuni hlutdeildarskírteinishafa á virkan hátt með því að nýta fjárfestingar í þeim skuldabréfum, skuldabréfasjóðum og hlutabréfum sem rekstraraðili telur bestu kostina á hverjum tíma. Áhersla er á að fjárfesta í sjóðum fremur en einstökum bréfum til að auka enn frekar áhættudreifingu. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta í sjóðum Stefnis hf. en þó að hámarki 50%. Sjóðurinn er markaðssettur fyrir viðskiptavini í Einkabankaþjónustu Arion banka.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval C
Stefnir hf.
Borgartún 19
444 7000
www.stefnir.is

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:439px; width:582px"> <tbody> <tr> <td>Hlutabr&eacute;f og hlutabr&eacute;fasj&oacute;&eth;ir</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- &Iacute; ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;um sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- &Iacute; fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;um sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- &Iacute; &ouml;&eth;rum sj&oacute;&eth;um um sameiginlega fj&aacute;rfestingu, sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Hlutabr&eacute;f skr&aacute;&eth; &iacute; Kauph&ouml;ll &Iacute;slands og First North</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Erlend hlutabr&eacute;f</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- &Oacute;skr&aacute;&eth; hlutabr&eacute;f</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja, innlend og erlend</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnar af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&Iacute; ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;um sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>10-80%</td> </tr> <tr> <td>&Iacute; fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;um sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>Innlend skr&aacute;&eth; skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar, &uacute;tgefnum af fyrirt&aelig;kjum, sveitarf&eacute;l&ouml;gum, fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum (s.s. s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f) og &ouml;&eth;rum fyrirt&aelig;kjum</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta a&eth;allega &iacute; innlendum skr&aacute;&eth;um skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum, &uacute;tgefnum af fyrirt&aelig;kjum, sveitarf&eacute;l&ouml;gum, fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum (s.s. s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f) og &ouml;&eth;rum fyrirt&aelig;kjum</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Fagfj&aacute;rfestasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum, v&iacute;xlum og skuldaskj&ouml;lum.</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>&Iacute; &ouml;&eth;rum sj&oacute;&eth;um um sameiginlega fj&aacute;rfestingu en ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir og fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir &ndash; s&eacute;rh&aelig;f&eth;ar fj&aacute;rfestingar</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>&Ouml;nnur skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum</td> <td>0-10%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóður telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. 

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira