Eignaval - hlutabréf hs.
Sjóðir Einkabankaþjónustu

Fjárfestingarstefna

Eignaval - Hlutabréf hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta sem fjárfestir að mestu í hlutabréfum. Viðmið sjóðsins er að 80% af eignum sjóðsins sé fjárfest í hlutabréfum, ýmis beint eða í gegnum aðra sjóði. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í blönduðu safni hlutabréfa. Sjóðurinn hefur einnig heimildir til að fjárfesta í skuldabréfum og innlánum, innlendum og erlendum. Eignaval - Hlutabréf hs. er tilvalinn sem blanda í eignasöfn með skuldabréfum og skuldabréfasjóðum. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta í sjóðum Stefnis hf. en þó að hámarki 50%. Sjóðurinn hefur 20% heimild til að fjárfesta í fagfjárfestasjóðum og 10% í óskráðum hlutabréfum sem fyrirhugað er að skrá á hlutabréfamarkað. Sjóðurinn er markaðssettur fyrir viðskiptavini í Einkabankaþjónustu Arion banka.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval - hlutabréf hs.

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:419px; width:593px"> <tbody> <tr> <td>Hlutabr&eacute;f og hlutabr&eacute;fasj&oacute;&eth;ir</td> <td>30-100%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Hlutabr&eacute;f skr&aacute;&eth; &iacute; Kauph&ouml;ll &Iacute;slands og First North</td> <td>0-70%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- &Iacute; ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;um sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-60%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- &Iacute; s&eacute;rh&aelig;f&eth;um sj&oacute;&eth;um fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-60%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- &Iacute; &ouml;&eth;rum sj&oacute;&eth;um um sameiginlega fj&aacute;rfestingu, sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum og erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Skr&aacute;&eth; erlend hlutabr&eacute;f</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja, innlend og erlend</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnar af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&Iacute; ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;um sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>&Iacute; s&eacute;rh&aelig;f&eth;um sj&oacute;&eth;um fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-30%</td> </tr> <tr> <td>A&eth;rir sj&oacute;&eth;ir um sameiginlega fj&aacute;rfestinga en ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir og fj&aacute;rfestingasj&oacute;&eth;ir - s&eacute;rh&aelig;f&eth;ar fj&aacute;rfestingar</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>&Iacute; &oacute;skr&aacute;&eth;um hlutaf&eacute;l&ouml;gum og samlagshlutaf&eacute;l&ouml;gum</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>&Ouml;nnur skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar</td> <td>0-5%</td> </tr> <tr> <td>S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem fj&aacute;rfesta &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum</td> <td>0-5%</td> </tr> <tr> <td>Skr&aacute;&eth; erlend skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar</td> <td>0-5%</td> </tr> <tr> <td>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; skr&aacute;&eth;um erlendum skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum</td> <td>0-5%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Þessi meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Ávöxtun er almennt sett fram sem nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.