Eignaval A
Sjóðir Einkabankaþjónustu

Fjárfestingarstefna

Eignaval A er fjárfestingarsjóður sem fjárfestir eingöngu í skuldabréfum og skuldabréfasjóðum, auk innlána. Sjóðurinn getur fjárfest í skuldabréfum og innlánum í erlendri mynt. Markmið sjóðsins er að ávaxta fjármuni hlutdeildarskírteinishafa á virkan hátt. Áhersla er á að fjárfesta í sjóðum fremur en einstökum bréfum til að auka enn frekar áhættudreifingu. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta í sjóðum Stefnis hf. en þó að hámarki 50%. Sjóðurinn er markaðssettur fyrir viðskiptavini í Einkabankaþjónustu Arion banka.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A
Stefnir hf.
Borgartún 19
444 7000
www.stefnir.is

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:230px; width:763px"> <tbody> <tr> <td><strong>Innl&aacute;n</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja, innlend og erlend</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td><strong>Skuldabr&eacute;f</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>- Skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnar af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>20-80%</td> </tr> <tr> <td>- Fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>- Innlend skr&aacute;&eth; skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar, &uacute;tgefnum af fyrirt&aelig;kjum, sveitarf&eacute;l&ouml;gum, fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum (s.s. s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f)</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta a&eth;allega &iacute; innlendum skr&aacute;&eth;um skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum, &uacute;tgefnum af fyrirt&aelig;kjum, sveitarf&eacute;l&ouml;gum, fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum (s.s. s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f) og &ouml;&eth;rum fyrirt&aelig;kjum</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td><strong>&Ouml;nnur skuldabr&eacute;f, v&iacute;xlar og l&aacute;nasamningar</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>- Bein fj&aacute;rfesting &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum, v&iacute;xlum og l&aacute;nasamningum</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>-&nbsp;Fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td> <p>- Fagfj&aacute;rfestasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta&nbsp;&iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum, v&iacute;xlum og skuldaskj&ouml;lum</p> </td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum skuldabr&eacute;fum r&iacute;kja og fyrirt&aelig;kja</td> <td>0-15%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur fjárfestingarsjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóður telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira