Stefnir - Vaxtasjóður
Innlend skuldabréf og innlán

Fjárfestingarstefna

Með fjárfestingum sjóðsins er leitast við að ná fram ávöxtun í dreifðu safni skráðra og óskráðra skuldabréfa útgefnum af fyrirtækjum, fjármálastofnunum, opinberum aðilum eða öðrum skuldabréfum. Þá hefur sjóðurinn heimild til fjárfestingar í innlánum fjármálafyrirtækja sem og í fagfjárfestasjóðum. Sjóðurinn hentar aðilum sem vilja fjárfesta í dreifðu safni fyrirtækjaskuldabréfa og þola sveiflur í gengi vegna verðbreytinga undirliggjandi eigna á markaði.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Innlend skuldabréf og innlán
Stefnir - Vaxtasjóður

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:119px; width:637px"> <tbody> <tr> <td>S&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f &uacute;tgefin skv. l&ouml;gum 11/2008</td> <td>0-80%</td> </tr> <tr> <td>Eignavarin skuldabr&eacute;f</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f &aacute; fyrirt&aelig;ki &thorn;ar sem tryggingar liggja a&eth; baki</td> <td>0-100%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar fyrirt&aelig;kja</td> <td>0-60%</td> </tr> <tr> <td>&Ouml;nnur skuldabr&eacute;f fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f sveitarf&eacute;laga og L&aacute;nasj&oacute;&eth;s sveitarf&eacute;laga</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n e&eth;a v&iacute;xlar fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja</td> <td>0-60%</td> </tr> <tr> <td>&Ouml;nnur skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar</td> <td>0-30%</td> </tr> <tr> <td>Erlend skuldabr&eacute;f</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f me&eth; breytir&eacute;tti og hlutabr&eacute;f tengd &thorn;eim</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Aflei&eth;ur</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>Fagfj&aacute;rfestasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum e&eth;a &ouml;&eth;rum skuldavi&eth;urkenningum</td> <td>0-20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fj&aacute;rfestingar skv. framangreindu &iacute; &oacute;skr&aacute;&eth;um fj&aacute;rm&aacute;lagerningum mega samanlagt nema allt a&eth; 30% af heildareignum sj&oacute;&eth;sins, sbr. 10. mgr. 4. gr.</p> <p>&nbsp;</p>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur fjárfestingarsjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóður telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira