Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur
Ríkisskuldabréf

Fjárfestingarstefna

Eignasafn Stefnis - Ríkisverðbréfasjóðs langs fjárfestir einungis í skuldabréfum og víxlum með ábyrgð íslenska ríkisins. Stefnt er að því að meðallíftími sjóðsins sé aðlágmarki 7 ár. Slíkur meðallíftími hefur í för með sér töluverðar sveiflur í gengi sjóðsins, allt eftir þróun ávöxtunarkröfu á markaði. Eignir sjóðsins eru að meirihluta verðtryggðar. Sjóðurinn hentar vel þeim fjárfestum sem þola töluverðar sveiflur í ávöxtun og vilja fjárfesta til lengri tíma.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Ríkisskuldabréf
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:64px; width:592px"> <tbody> <tr> <td>Skr&aacute;&eth; skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar &uacute;tgefnir af e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>50-100%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja og peningamarka&eth;sskj&ouml;l</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>A&eth;rir fj&aacute;rm&aacute;lagerningar en um er geti&eth; &iacute; li&eth;um 1-2 skv. h&eacute;r a&eth; framan,&nbsp;&thorn;ar me&eth; tali&eth; aflei&eth;ur</td> <td>0-10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur fjárfestingarsjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóður telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira