Ófjárhagslegar upplýsingar

Stefnir gefur út ófjárhagslegar upplýsingar í sjálfbærniskýrslu sinni í þriðja skiptið árið 2023 og vill með því hvetja aðra til að gera hið sama og stuðla að gagnsærri upplýsingagjöf varðandi þá mikilvægu þætti sem umhverfi, félagslegir þættir og stjórnarhættir eru í starfsemi félagsins. Stefnir vinnur skráningu ófjárhagslegra upplýsinga eftir UFS viðmiðum NASDAQ.

Stefnir fær upplýsingar vegna umhverfisþátta frá KMPG en þeir eru reiknaðar miðað við hlutfall starfsfólks í lok árs innan höfuðstöðva Arion banka þar sem Stefnir er til húsa. Við útreikning á umfangi 3 er notað gögn um flugferðir, leigubílaferðir og samgöngur starfsmanna ásamt úrgangi og gagnaeyðslu starfstöðvarinnar. Gögn sem snúa að mannauði koma m.a. úr mannauðskerfi móðurfélags Stefnis og gögn sem snúa að stjórnarháttum byggja á stjórnarháttayfirlýsingu Stefnis. Ófjárhagslegar upplýsingar hafa verið endurskoðaðar og staðfestar með takmarkaðri vissu af endurskoðunarfyrirtækinu Deloitte.

Árangur á árinu 2023

Á árinu 2023 var tekinn saman fjármagnaður útblástur gróðurhúsalofttegunda frá eignum sjóða í rekstri Stefnis og birt við því tengt skýrslu þar sem koma fram meðal annars upplýsingar um losunarstyrk fjárfestingar fyrir hverja 1 m.kr. fjárfesta í tilteknum sjóðum. Aðferðafræðin sem notuð er við útreikninginn byggir á aðferðafræði Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), alþjóðlegs samstarfsvettvangs fjármálafyrirtækja sem hefur það meginmarkmið að samræma mat á umfangi losunar gróðurhúsalofttegunda.

Katla Fund Global Equity, erlendur sjóður í stýringu Stefnis, var skilgreindur samkvæmt grein 8 (Article 8) í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu (e. SFDR) árið 2022. Fleiri sjóðir bættust í hóp 8.gr. sjóða Stefnis í upphafi árs 2024 en sjóðirnir Stefnir - Scandinavian Fund - ESG, Stefnir – Sjálfbær skuldabréf, Stefnir – Grænaval og Stefnir Sustainable Artic Fund fengu samþykktar reglubreytingar sjóðanna frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands Sjóðirnir þurfa við þessa breytingu að upplýsa um með hvaða hætti er tekið er tillit til áhrifa á sjálfbærni í fjárfestingarákvörðunum sínum og vonast er til að breytingarnar falli vel að óskum viðskiptavina Stefnis.

Stefnir stofnaði þrjá sjóði sem taka sérstaklega mið af sjálfbærni á árinu 2021 og félagið hefur verið leiðandi í framboði á sjóðum á sviði ábyrgra fjárfestinga (UFS-sjóðum). Sjóðirnir eru „Stefnir -Scandinavian Fund - ESG“, „Stefnir – Sjálfbær skuldabréf“ og „Stefnir – Grænaval“. Stefnir – Scandinavian Fund ESG hefur hlotið AAA-einkunn MSCI, þá hæstu sem veitt er og er hann fyrstur íslenskra sjóða til að hljóta þessa einkunn. Sjóðurinn er þar með kominn í flokk með fremstu sjóðum í heiminum með tilliti til UFS þátta. Í greiningu MSCI kemur fram að „Stefnir – Scandinavian Fund ESG“ mælist ofar en 94% sjóða sem MSCI veitir einkunn, en þeir eru um 34 þúsund talsins á heimsvísu.

Stefnur um sjálfbærni og ábyrgar fjárfestingar 

Stefna um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð var samþykkt af stjórn í upphafi árs 2022. Stefnan lýsir sjálfbærniáherslum Stefnis til lengri tíma og hvernig félagið tileinkar sér sjálfbærni í starfsemi sinni og við stýringu fjármuna samkvæmt umboðsskyldu félagsins. Stefnuna má finna á heimasíðu Stefnis. Félagið hefur einnig sett sér stefnu um ábyrgar fjárfestingar. Stefnan miðar að því að stýra fjármunum í eigu viðskiptavina með hagsmuni þeirra að leiðarljósi út frá umhverfisþáttum, félagslegum þáttum og stjórnarháttum. 

Ófjárhagslegir lykilmælikvarðar Stefnis

  • G2. Óhæði stjórnar: Óháðir stjórnarmenn voru tveir á móti einum háðum stjórnarmanni á árinu 2023.
  • G5. Siðareglur birgja: Allir birgjar skulu upplýstir um siðareglur birgja umfram ákveðin fjárhæðarmörk.
  • G6. Siðferði og aðgerðir gegn spillingu: Stjórn samþykkti siðareglur árið 2022 sem endurspegla þau siðferðisviðmið sem stjórn og starfsmenn vinna eftir en önnur viðmið um sama efni má einnig finna í ráðningasamningum starfsfólks, stefnu um hagsmunaárekstra og starfsreglum stjórnar. Stjórn samþykkti einnig reglur Stefnis um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka árið 2020.
  • G7. Persónuvernd: Stefnir hefur sett sér stefnu um persónuvernd sem sjá má á heimasíðu félagsins.
  • S4. Kynjafjölbreytni: Hlutfall kvenna í störfum í efsta starfsmannalagi var 33% á árinu 2023 en innan fyrirtækisins var hlutfall kvenna 29%. Markmið stjórnar um aukna fjölbreytni lýtur að því hlutfall kvenna meðal starfsfólks félagsins verði 40% í lok árs 2024.

 

Samþykkt af stjórn Stefnis
21. febrúar 2024

Environment202320222021
E1. GhG Emissions
Total amount, in CO2 equivalents22,010,66,2
- For Scope 1000
- For Scope 20,51,531,5
- For Scope 321,59,074,7
Total emissions offset00-3
E2. Emissions Intensity
Emission intensity (kgCO2e/MWh)150,2764,4337,49
Emission intensity per total assets (tCO2e/ ISK bn.)5,532,61,9
Emission intensity per employee (tCO2e/no)0,920,460,3
E3. Energy Usage
Total energy consumption (kWh)146.147164.447165.505
- Of which energy from electricity47.11944.73541.663
- Of which energy from hot water99.028119.712123.842
E4. Energy Intensity
Energy per full-time equivalent (FTEe) employee (kWh/FTEs)6.0897.1507.881
Energy intensity per total asset (kWh/ISK bn.)36.71139.78951.113
E5. Energy Mix
Renewable Energy (%)100100100
E6. Water Usage
Total amount of water consumed (m3)3.8713.6983.161
E7. Environmental Operations
Does your company follow a formal Environmental Policy? (Yes/No)NoNoNo
Does your company follow specific waste, water, energy, and/or recycling polices? (Yes/No)YesYesYes
Does your company use a recognized energy management system? (Yes/No)NoNoNo
E8. Climate Oversight / Board
Does your Board of Directors oversee and/or manage climate-related risks? (Yes/No)NoNoNo
E9. Climate Oversight / Management
Does your Senior Management Team oversee and/or manage climate-related risks? (Yes/No)NoNoNo
E10. Climate Oversight / Management
Total amount invested, annually, in climate-related infrastructure, resilience, and product development.---
Social202320222021
S1. CEO Pay Ratio
Ratio: CEO total compensation to median FTE total compensation1,782,141,77
Does your company report this metric in regulatory filings? (Yes/No)YesYesYes
S2. Gender Pay Ratio
Ratio: Median male compensation to median female compensation1,471,831,003
S3. Employee Turnover
Year-over-year change for full-time employees (%)18,226,15
Year-over-year change for part-time employees (%)94,35
Year-over-year change for contractors and/or consultants (%)000
S4. Gender Diversity
Total enterprise headcount held by women (%)293230
Entry- and mid-level positions held by women (%)292935
Senior- and executive-level positions held by women (%)334040
S5. Temporary Worker Ratio
Total enterprise headcount held by part-time employees (%)81010
Total enterprise headcount held by contractors and/or consultants (%)000
S6. Non-Discrimination
Does your company follow a sexual harassment and/or non-discrimination policy? (Yes/No)YesYesNo
S7. Injury Rate
Frequency of injury events relative to total workforce time (%)000
S8. Global Health & Safety
Does your company follow an occupational health and/or global health & safety policy? (Yes/No)NoNoNo
S9. Child & Forced Labor
Does your company follow a child and/or forced labor policy? (Yes/No)NoNoNo
If yes, does your child and/or forced labor policy See also: cover suppliers and vendors? (Yes/No)NoNoNo
S10. Human Rights
Does your company follow a human rights policy? (Yes/No)YesNoNo
If yes, does your human rights policy See also: cover suppliers and vendors? (Yes/No)YesNoNo

 

Governance202320222021
G1. Board Diversity
Total board seats occupied by women (%)676767
Committee chairs occupied by women (%)100100100
G2. Board Independence
Does company prohibit CEO from serving as board chair? (Yes/No)YesYesYes
Total board seats occupied by independents (%)676767
G3. Incentivized Pay
Are executives formally incentivized to perform on sustainability? (Yes/No)YesYesNo
G4. Collective Bargaining
Total enterprise headcount covered by collective bargaining agreement(s)100100100
G5. Supplier Code of Conduct
Are your vendors or suppliers required to follow a Code of Conduct? (Yes/No)YesYesYes
G6. Ethics & Anti-Corruption
Does your company follow an Ethics and/or Anti-Corruption policy? (Yes/No)YesYesYes
If yes, what percentage of your workforce has formally certified its compliance with the policy?100100100
G7. Data Privacy
Does your company follow a Data Privacy policy? (Yes/No)YesYesYes
Has your company taken steps to comply with GDPR rules? (Yes/No)YesYesYes
G8. ESG Reporting
Does your company publish a sustainability report? (Yes/No)YesYesYes
Is sustainability data included in your regulatory filings? (Yes/No)YesYesYes
G9. Disclosure Practices
Does your company provide sustainability data to sustainability reporting frameworks? (Yes/No)NoNoYes
Does your company focus on specific UN Sustainable Development Goals (SDGs)? (Yes/No)YesYesNo
Does your company set targets and report progress on the UN SDGs? (Yes/No)NoNoNo
G10. External Assurance
Are your sustainability disclosures assured or validated by a third party? (Yes/No)YesYesYes