Reglur og samþykktir

Regluvarsla

Stefni er skylt að koma á regluvörslu og skal sjá til þess að hún sé skilvirk og óháð öðrum þáttum í starfsemi félagsins. Hlutverk regluvörslu er einkum að tryggja eftirfylgni við lög og reglur á verðbréfamarkaði í rekstri félagsins.

Undir ábyrgðarsvið regluvörslu falla m.a. eftirtalin málefni:

  • Framkvæmd og eftirlit með stefnu um hagsmunárekstra.
  • Framkvæmd og eftirlit með reglum um starfsmannaviðskipti.
  • Fræðsla og ráðgjöf til starfsmanna og yfirstjórnar varðandi skyldur félagsins á verðbréfamarkaði.
  • Önnur verkefni s.s. skýrslugerð og samskipti við stjórnvöld.

Stefna um hagsmunaárekstra

Í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 471/2014, um skipulagskröfur rekstrarfélaga verðbréfasjóða og 15. gr. laga nr. 116/2021, hefur Stefnir hf. sett sér stefnu um hagsmunaárekstra. Stefnan er sett að undangenginni greiningu á starfsemi félagsins og þeim hlutverkum sem starfsmenn þess gegna. 

Það felst í eðli starfseminnar að aðilar kunna að hafa ólíkra hagsmuna að gæta. Slíkt hefur óhjákvæmilega þá hættu í för með sér að fram komi hagsmunaárekstrar, þegar hagsmunir eins aðila, eða fleiri, skarist við hagsmuni annarra. Það er stefna félagsins að gera allar tiltækar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar skaði hagsmuni viðskiptavina.

Sú krafa er gerð til starfsmanna félagsins að þeir starfi ávallt með hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi og gæti þess að setja ekki hagsmuni eins hóps viðskiptavina ofar hagsmunum annars. þannig megi viðskiptavinir treysta því að hagsmunir Stefnis, tengdra aðila, starfsmanna og annarra viðskiptavina hafi ekki skaðleg áhrif á hagsmunagæslu félagsins fyrir þeirra hönd.

Hagsmunaárekstrar í starfsemi félagsins geta einkum komið þannig upp á milli aðila: Milli Stefnis og viðskiptavina félagsins, milli starfsmanns félagsins og viðskiptavina, milli viðskiptavina félagsins innbyrðis – þar með talið milli tveggja eða fleiri sjóða og á milli hlutdeildarskírteinishafa innbyrðis.

Margvíslegar aðferðir eru tækar til að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar skaði hagsmuni viðskiptavina. Komi til þess að tiltækar ráðstafanir veita ekki fullnægjandi vissu fyrir því að hagsmuna viðskiptavina verði ekki gætt með fullnægjandi hætti verður viðkomandi viðskiptavinur upplýstur um aðstæður og um þær ráðstafanir sem gripið verður til í kjölfarið.

Framkvæmd stefnu um hagsmunaárekstra er á forræði regluvarðar félagsins sem heldur skrá um þá hagsmunaárekstra sem upp koma í starfseminni og þær ráðstafanir sem gripið hefur verið til í kjölfarið. Regluvörður upplýsir stjórn félagsins um framkvæmd stefnunnar árlega, eða oftar þyki ástæða til.

Ágrip þetta tekur á helstu þáttum stefnu félagsins um hagsmunaárekstra. Allar nánari upplýsingar má nálgast hjá félaginu.

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Fjármálaeftirlitið vistar Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki, sem fjallar um ágreining viðskiptamanna við fjármálafyrirtæki.

Neytendaþjónusta

Fjármálaeftirlitið starfrækir upplýsinga- og leiðbeiningaþjónustu fyrir viðskiptavini fjármálafyrirtækja.

Neytendastofa er stjórnvald á sviði neytendamála sem veitir ýmsar upplýsingar um neytendamál.

Dómstólar

Viðskiptavinir geta borið ágreiningsefni undir dómstóla. Bent er á að Lögmannafélag Íslands býður almenningi ókeypis lögmannsaðstoð.

  • Sjá nánar á vef Lögmannafélags Íslands - LMFÍ

Stefna um meðferð kvartana

Stefna um meðferð kvartana er sett til að stuðla að gagnsæju, sanngjörnu og skilvirku verklagi við meðhöndlun kvartana sem berast Stefni hf.

Kvörtun til Stefnis skal almennt sett fram skriflega. Kvartanir óskast sendar með tölvupósti á netfangið kvortun@stefnir.is. Tiltaka skal ástæður kvörtunar og lýsa í meginatriðum því sem kvartað er yfir.

Kvörtun er svarað skriflega með tölvupósti, eigi síðar en fjórum vikum frá móttöku kvörtunar. Sé ekki unnt að leysa úr kvörtun innan þeirra tímamarka er viðskiptavinurinn upplýstur um ástæður þess, ásamt upplýsingum um hvenær svars megi vænta.

Stefnu um meðferð kvartana má nálgast hér.

Persónuverndarstefna

Stefnir hefur sett sér persónuverndarstefnu sem byggir á ákvæðum laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Viðskiptavinir eiga rétt á að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum og við ákveðnar aðstæður að láta leiðrétta þær, eyða þeim eða takmarka vinnslu þeirra. 

Viðskiptavinir geta beint erindum sínum varðandi framkvæmd laganna til persónuverndarfulltrúa Stefnis með tölvupósti á personuverndarfulltrui@stefnir.is. Þá geta viðskiptavinir lagt fram kvörtun til Persónuverndar.

Skilmálar Stefnis hf. um notkun á kökum („cookies“)

1. Hvað eru kökur?
Kaka er lítil textaskrá sem vefsvæðið getur sett inn á tölvuna þína eða önnur snjalltæki þegar vefsvæði Stefnis, www.stefnir.is, er heimsótt í fyrsta sinn. Textaskráin er geymd á vefvafra notenda og vefur Stefnis þekkir skrána. Upplýsingarnar í textaskránni má nota til að fylgjast með vafri notenda á vefsvæðinu, bæta þjónustuna o.fl. Þetta gerir það mögulegt að bankinn getur sent ákveðnar upplýsingar í vafra notenda og getur auðveldað notendum aðgang að margs konar aðgerðum. Kökur geta innihaldið texta, númer eða upplýsingar eins og dagsetningar, en þar eru engar persónuupplýsingar um notendur geymdar.
2. Notkun Stefnis hf. á kökum

Með því að samþykkja skilmála Stefnis um notkun á kökum er fjármálafyrirtækinu m.a. veitt heimild til þess að:

  • bera kennsl á notendur sem hafa komið áður á vefinn og sníða leit og þjónustu við gestina til samræmis við auðkenninguna
  • að gera notendum auðveldara að vafra um vefsvæðið, til dæmis með því að muna eftir fyrri aðgerðum
  • að þróa og bæta þjónustu vefsvæðisins með því að fá innsýn í notkun hennar
  • að birta notendum auglýsingar
  • að safna og senda tilkynningar um fjölda notenda og umferð um svæðið 

Stefnir notar einnig Google Analytics frá Google. Analytics safnar upplýsingum nafnlaust og gefur skýrslur um þróun á vefsvæðum án þess að greint sé frá stökum notendum eða persónuupplýsingum. Google Analytics notar sínar eigin kökur til að fylgjast með samskiptum gesta við vefsvæði. Á grundvelli þess áskilur Stefnir sér rétt til að birta notendum auglýsingar í gegnum endurmarkaðssetningarkerfi Google. Upplýsingarnar eru skráðar með aðstoð og notkun á kökum. Þeir sem ekki vilja sjá slíkar auglýsingar geta slökkt á notkun á kökum.

3. Slökkva á notkun á kökum
Notendur geta og er ávallt heimilt að stilla vefvafrann sína þannig að notkun á kökum er hætt, þannig að þær vistast ekki eða vefvafrinn biður um leyfi notenda fyrst. Slíkar breytingar geta dregið úr aðgengi að tilteknum síðum á vefsvæðinu eða vefsvæðinu í heild sinni.
4. Hversu lengi eru kökur á tölvum/snjalltækjum notenda?
Kökur eru geymdar í tölvum notenda að hámarki í 24 mánuði frá því að notandi heimsótti síðast vefsíðu Stefnis hf. 
5. Meðferð Stefnis hf. á persónuupplýsingum

Allar persónuupplýsingar sem kunna að að verða til við notkun á kökum verða meðhöndlaðar og unnið með þær í samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Stefnir lýsir því yfir að ekki verði unnið með slíkar upplýsingar í öðrum tilgangi en að ofan greinir og þá verða upplýsingarnar ekki varðveittar lengur en þörf krefur miðað við tilgang vinnslu. Persónuupplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila nema lög kveði á um annað.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira